Veri Türleri

Bu yazımızda veri biliminde karşılaştığımız veri türleri ve bunların özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Veri Türleri

Veri Kaynakları başlıklı yazımızı okuduysanız veri elde edebileceğinizi kaynakları az çok biliyorsunuz. Ama bu veriler neye benziyor? Takip eden kısımlarda göreceğiniz üzere pek çok farklı veri tipi var ve bunları kullanarak yapabileceğimiz analizler değişkenlik gösteriyor.

Veri Türlerine Neden Dikkat Etmeliyiz?

Ne tür veriler topladığınızı bilmenin neden önemli olduğunu merak edebilirsiniz. Bu, daha sonra veri bilimi sürecinde gerekli olacaktır. Örneğin, tüm veri türleri aynı yerde depolanamayacağından bu konu verileri depolamak istediğinizde özellikle önemlidir. Ayrıca, verileri görselleştirirken veya analiz ederken, uğraştığınız verilerin türünü bilmek önemlidir. Her görselleştirme veya her analiz her veri türüyle yapılamaz. Veri türleri ile devam edelim.

Nicel ve Nitel Veriler

İki genel veri türü vardır: nitel ve nicel veri. Her ikisi arasındaki temel farkları anlamak son derece önemlidir. Nicel veriler sayılabilir, ölçülebilir ve sayı kullanarak ifade edilebilir. Nitel veriler tanımlayıcı ve kavramsaldır. Nitel veriler gözlemlenebilir ancak ölçülemez. İki türün birer örneğine bakalım.

Icon

Description automatically generated

Nicel veriler ölçümlerle elde edilebilirken nitel veriler gözlemlerin tasvirinden oluşur.

Nicel veriler sayılarla ifade edilebilir. Örneğin, buzdolabı 200 cm boyunda, içinde iki elma var ve 15000 TL’ye mâl oluyor.

Nitel veriler ise gözlemlenebilen ancak ölçülemeyen şeylerdir. Örneğin, buzdolabı kırmızıdır, Almanya’da yapılmıştır ve balık koktuğu için temizlenmesi gerekebilir.      

Diğer Veri Türleri

Geleneksel nicel ve nitel verilerin dışında, giderek daha önemli hale gelen birçok veri türü vardır. Görüntü verileri, metin verileri, jeo-uzamsal veriler, ağ verileri ve daha fazlası sayılabilir. Ancak unutmayalım ki başka veri türlerinin var olması durumu, bunların hala nicel ve nitel veri türlerinden birine dahil olmadığı anlamına gelmiyor.  Yani bu diğer veri türleri de nicel ve nitel verilerin belirli bir bileşimi olacaklardır. Bazı örneklere baktığımızda bu husus daha net anlaşılacaktır.

Görüntü Verileri

Dijital görüntüler her yerdedir. Bir görüntü piksellerden oluşur. Bu pikseller, renk ve yoğunluk hakkında bilgiler içerir. Tipik olarak, pikseller bilgisayar belleğinde depolanır. Aşağıdaki örnekte, görüntüyü yakınlaştırınca ortaya çıkan pikselleri ayırt edebildiğimizi görebilirsiniz.